heading

Vi må få en bedre trafikk-kultur.

20.09.2007

Trafikkulykker og ukultur i trafikken er overhode ikke noe nytt fenomen, og i avisen ”Norges Kvinder...


Trafikkulykker og ukultur i trafikken er overhode ikke noe nytt fenomen, og i avisen ”Norges Kvinder” av 17. september 1937 tar de opp noen fakta angående de trafikale problemene ved en stadig økende biltrafikk. Her blir det tydelig at dystre ulykkestall ikke er av ny dato: Hør bare her: ”- I Oslo er de siste 5 år ca. 800 mennesker årlig blitt overkjørt. Vi har trafikkuke i Oslo. Overalt står konstabler og lærer folk å gå riktig i våre gater. Og denne uke er i høi grad påkrevet, for folk er uhyre skjødesløse når de ferdes ute. En mengde mennesker setter livet til i våre gater - på våre veier, ulykker som kunne vært undgått hvis de elementære trafikkregler var blitt overholdt. Det er rent uhyggelig å se hvor uforsiktig særlig barn er. Det er almindelig sport å henge bak på biler, sykle uten å holde i styret, sparke fotball i gaten, leke på sporvognens plattformer og ha både en og to passasjerer på sykkelen o.s.v. Tar vi for oss Oslo – kan Statistisk kontor fortelle at ved århundreskiftet hadde vi få overkjørsler. I 1915 hadde vi 272, i 1920 705, og de siste 5 år har vi ca. 800 overkjørsler pr år. De fleste ulykker finner sted i sommermånedene, den tid barna er mest ute. I England blev i 1931 181 486 mennesker drept ved trafikkulykker. Og ellers krever trafikken uhyggelig mange ofre i de fleste land. Rimelig er det derfor at alle land tar op spørsmålet om trafikkundervisning i skolene. Sverige fikk trafikkundervisning i skolene allerede i 1924, og Danmark i 1932. -” -A.H.-;


« Tilbake