heading

Norske Kvinder på klubbmøtet 1. oktober!

25.09.2007

Styret har hatt et møte for bland annet å planlegge høsten og vinterens arrangem...


Styret har hatt et møte for bland annet å planlegge høsten og vinterens arrangement!

Allerede førstkommende mandag (1.oktober kl 19.00 på TIRB i Finnfjorden) er det nytt medlemsmøte. Programmet for møtet blir bilder og mimring fra ulike arrangement i sommer.

For at medlemmene skal få større innblikk i hva de ulike medlemmeme holder på med skal vi prøve å være flink til å engasjere folk til å fortelle om sitt kjøretøy. Dette skal nødvendigvis ikke være noe voldsomme greier som skal vare hele kvelden, men et lite innblikk i kjøretøyets historie tenker vi på. Type, restaurering, historikk osv.

Mandag er det Alf H som skal gi oss et innblikk hans A-Fords liv og levnet. En hel årgang av avisen "Norske Kvinder" fra 1937 er siste kapittel i hans forsking rundt bilens historikk!!

Bilder fra sommeren, "Norske Kvinder", kaffe, jårr og avbrytelser håper vi skal gi et perfekt innhold på en ellers høstmørk oktoberkveld!!

(Se bilde på galleriet) TD ;


« Tilbake