heading

Veterankjøretøybevegelsen i Nord-Norge vokser

19.11.2007

Den fra før av høyst oppegående veterankjøretøybevegelsen i Nord-N...


Den fra før av høyst oppegående veterankjøretøybevegelsen i Nord-Norge blir stadig sterkere. Forrige helg ble det arrangert samling i Bjerkvik hvor 17 klubber fra Finnmark i nord til Rana i sør var invitert. Her deltok også Gammelhorken Veterankjøretøyklubb med hovedsete på Finnsnes. Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, LMK vokser i Nord-Norge. LMK teller nå 128 klubber og 46.000 medlemmer på landsbasis. Flere klubber er etablert i Nord-Norge de senere år. Gammelhorken Veterankjøretøyklubb kom for en del år tilbake med i det store landsdekkende fellesskapet av kulturbevarende kjøretøyorganisasjoner. Nå har altså miljøene i Nord-Norge søkt sammen i et sterkere fellesskap. Forrige helg ble det arrangert landsdelsmøte i Bjerkvik. På programmet sto blant annet utfordringer som ligger i oppbygging og drift av veterankjøretøyer, samarbeid om veterankjøretøyarrangementer i landsdelen, status for egendrevet forsikringsordning, stor satsning i forbindelse med ”Kulturminneåret 2009”, eget delemarked for landsdelen og mye, mye mer. Den største utfordringen for tiden er den nyetablerte avgiften som er innført på veterankjøretøyer. Kjøretøyer over 30 år har inntil nylig vært avgiftsfri, men nå er dette endret. Med dette er veterankjøretøybevegelsen den eneste innen kulturbevarende virksomhet som betaler skatt på utøvelse av kulturbevarende arbeid. Av andre utfordringer kan nevnes miljøkrav, tekniske krav og internasjonale rammebetingelser. For nærmere opplysninger, kontakt Ulf R. Hanssen (styremedlem LMK) Tlf: 90066507 eller epost: urh@narvik-energi.no Lokal talsperson: Tom Dahlø, Gammelhorken Veterankjøretøyklubb, Tlf: 45601363 ;


« Tilbake