heading

Aldersfordeling av lastebiler 1950

04.03.2008

Årsmodell 1930 og tidligere 0,8 % 


1931  -   35        7,4 % 


 1936  -  40     38,2 % 


 1941  -  45    26,2 %


 1945 -  50    27,4%


Av dette fremgår det at hele 72,6 % av lastebilparken var over 5 år gammel og 46,4 % var over 10 år gammel. Ved utgangen av 1950 lød spørsmålet fra landsende til landsende: Når skal det bli biler å få kjøpt? 

Utøverne kjørte i stor utstrekning på felgen. Det var en rekke bevillinger som ikke ble effektive ganske enkelt fordi brukbare lastebiler ikke var å oppdrive. 

Bilverkstedene ble matet med arbeid og syntes å leve høyt på å holde liv i de mange vrakene. Den "private" lastebilparken vokste merkelig nok stadig - også med nye vogner. Og disse ved siden av hærskaren av ulovlige yrkeskjørere var mange steder på god vei til å konkurrere bevillingshavere sønder og sammen. Vi kunne nesten tro det var en usynlig hånd med i spillet - .

En hånd som hadde satt seg fore å torpedere hele bevillingsplikten ved på en utspekulert måte å la de legale utøverne sitte igjen med kjøreretten, men - uten vogn. Hvorfor skulle gjenreisingen av yrkeslastebiltransporten(kjøring uten rute) stå sist på programmet? Hvorfor skulle privatfolk av hvilken som helst kategori først bli tilgodesett med det vesle brukbare vognmateriell som fantes eller kom inn i landet?

Slik kunne en bli ved å spørre, og slik ble det spurt. Gårdbrukere, handel, industri, entrepenører, sandtakeiere m.m. ervervet seg vognmateriell uten at særlig e g e t transportbehov lot seg påvise.

Bevillingshavere derimot søkte ofte forgjeves. Valutaskapende bedrifter o.a. både fornyet og utvidet lastebilparken.

-Utdrag fra Norges lastebiltrafikk gjennom tidene. 1955.-

Dette ser vi tydelig i dagens annonser over veteran lastebiler fra denne perioden. Det finnes i hovedsak kun biler som kommer fra privatpersoner, handel og gårsbiler fra bønder som annonseres til salgs. Yrkesbilene er for lengst rustet bort eller står som forgagne skogsvrak fra en svunnet tid.

a.h. ;


« Tilbake