heading

Klubbmøte mandag 7. april kl 1900

27.03.2008

Styret i Gammelhorken inviterer alle medlemmer til medlemsmøte på Kramvig-brygga, S&osl...


Styret i Gammelhorken inviterer alle medlemmer til medlemsmøte på Kramvig-brygga, Sørreisa, mandag 7. april kl 1900. Brygga er under restaurering og er ikke helt ferdig stilt, så alle må ta med seg en termos med kaffe. Formann ordner med kaker. Kristian skal vise oss rundt i brygga. Tema for kvelden er: Vi følger en ”Chaketts” reise gjennom 94 år! – fra den petroliumsdrevne automobilens spede barndom………!!!! Bygningshistorie: Handelshuset Kramvig ble brukt både som butikk og lager, er oppført i bindingsverk i 2½ etasje. Den opprinnelige bygningskroppen fra ca 1870 har fått flere tilbygg, den siste skjedde i 1950-åra. I dag framstår den som en naturlig sammenhengende bygning. Av de tre kobbhusa med heisanordning, står i dag et igjen. De opprinnelige trekaiene er det ingen ting igjen av. Bygningen står på trepeler ut i sjøen. Brygga framstår i dag som en bygning i sveitserstil. Omramningene rundt vinduene og "pynten" i røstene er typiske for denne perioden. Vinduene som ikke er skiftet ut i seinere tid, er dels av senempiretype. Mot sjøsida er de dels av en eldre type. Disse vinduene består av rammer fra eldre vinduer, og er kun spikret på plass uten karmer. Handelshuset i dag! Hver tirsdag frem til sommeren er det nå et storstilt dugnadsarbeid i Kramvigbrygga. Sørreisa Historielag med "Kramvigbryggas venner" i samarbeid med Midt-Troms Museum har ryddet å samle alt av historisk verdi som befinner seg i bygningen. Dette materialet sikres for å danne utgangspunkt for seinere utstillinger på brygga. Historielaget vil også være sentral i arbeidet med maling av innvendige tak og forskjønnelse av området rundt brygga, samt male utvendige vegger. Med sin grovtømrede og mektige stil framstår bryggeloftet i 2. etasje som et svært spennende rom. Ved å fjerne deler av taket i bryggeloftet vil det bli et mektig rom med god takhøyde som vil egne seg utmerket til kulturarrangement. Adkomsten til 2. etasje må tilbakeføres slik det en gang var; det må settes opp trapp. Det er ikke så mange reparasjoner som skal til på bryggeloftet, men golvet til det øverste loftet må settes i stand. 15.juni 2008 er det duket for åpning av museumsanlegget ”Handelshuset M. A. Kramvig” – stedet for reise og adkomst! KM ;


« Tilbake