heading

Landsmøte LMK 2008

05.04.2008

LOBBY OG ØKONOMI PÅ LANDSMØTET 200818 Mar 2008 Vegdirektoratet, Kulturdepartemen...


LOBBY OG ØKONOMI PÅ LANDSMØTET 200818 Mar 2008 Vegdirektoratet, Kulturdepartementet og Stortinget seiler opp som de statlige institusjoner som er nødt til å forstå den kulturhistoriske verdien i det arbeid den motorhistoriske bevegelse utfører. Målrettet lobbyvirksomhet i tillegg til å ha et sunt blikk på organisasjonens budsjettbalanse er hovedinnholdet i de instrukser klubbene ga styret på landsmøtet for LMK lørdag 8. mars. ”Styret føler at klubbene har et godt fokus på de utfordringer som ligger foran oss mht å få tilrettelagt for utøvelsen av vår hobby.” sier formann i LMK, Kjetil Fuhr. ”De siste års utvikling innenfor lovgivningen med enkelte uheldige utslag for vår gruppe, viser at vi er nødt til å profesjonalisere oss enda mer for å få tatt de nødvendige grep mht informasjon og påvirkning ovenfor beslutningstagerne. LMK er nødt til å skape en offentlig forståelse av at vårt arbeid beriker norsk kultur. Ikke slik det virker som at mange embetsmenn og politikere tror; mye skrik og hyl om fjerning av skatter og avgifter for å fylle egen lommebok!” De siste årene har LMK brukt en god del av egenkapitalen for å opprettholde aktiviteten i påvente av at inntektene fra forsikringsordningen skal øke. Sammen med Tennant Forsikring er det nå bygget opp en god økonomisk plattform å arbeide ut fra, men det mangler fortsatt inntekter for å dekke kostnadene. Styret presenterte en oversikt over inntekter for 2006, 2007 samt en oversikt over inntekter av forsikringsordningen i 2008 og 2009. Landsmøtet sa seg fornøyd med den gjenomgangen som ble gitt, og mener at styret ved å ansette Per Bjørnstad som forsikringsansvarlig ved LMK’s kontor har styrket satsningen på forsikringsordningen. Klubbenes unisone holdning er at de kan bidra mer til LMK’s økonomi ved å være flinkere til å informere internt om den store medlemsfordelen forsikringsordningen er for det enkelte medlem. I tillegg gir dette også bedre økonomi til LMK’s arbeid. Mange av klubbene innrømmet en noe dårlig holdning her, men ga uttrykk for god vilje til å rette opp denne skjevheten. Klubbene forpliktet seg til å spre informasjon om det spesialsydde tilbudsskjemaet som Bjørnstad har utarbeidet for at enkeltmedlemmene i alle klubber kan fylle ut og sende inn. I tillegg vil klubbene legge ut skjema eller link til skjemaet på klubbens internettsider. Den lastes også ned fra www.lmk.no. Klubbene avsluttet debatten om økonomien ved å vedta en økning av kontingenten for 2009. Opp NOK 10 til NOK 20. Flere klubber bemerket at dette var i utgangspunktet ment å være kun for 2009, og ville vurdere å sette den ned til NOK 10 (for 2010) på neste landsmøte. Det ser ut til at Teknisk Museum var et sted de aller fleste delegater følte var et kvalitativt og geografisk akseptabelt sted å avikle årsmøtene, og styret vil på sitt neste møte vurdere dette stedet også for landsmøtet i 2009. "Hentet fra LMK's nettsted" ;


« Tilbake