heading

BEGJÆRING OM AVSKILTING

22.10.2008

Urgammelt datasystem i Vegdirektoratet gjør at du kan motta begjæring om avskilting sel...


Urgammelt datasystem i Vegdirektoratet gjør at du kan motta begjæring om avskilting selv om du vet at de har forsikring, og premien er betalt. Forsikringsselskapene legger inn opplysningene, men de registreres ikke... Innimellom ringes LMK av frustrerte veterankjøretøyeiere som forteller at de har mottatt begjæring om avskilting. Selv om de vet at de har tegnet forsikring, og premien er betalt - så forlanger likevel vegmyndighetene at skiltene må innleveres. Myndighetene opplyser i brevet at det ikke er registrert noen forsikring på kjøretøyet. Dette er et problem som Vegdirektoratets urgamle datasystem (AUTOSYS) må ta skylden for. Når vi her på LMK’s kontor legger inn en forsikring for et kjøretøy, får vi automatisk en kvittering fra AUTOSYS som bekrefter at registreringen av forsikringen er mottatt. Men så er det slik at noen ganger blir forsikringen likevel IKKE registrert, selv om vi får denne kvitteringen. De som rammes får derfor en tid senere en begjæring om avskilting. Vi må da legge inn forsikringen på nytt. Merk at dette gjelder forsikringstakere i ALLE forsikringsselskap, ikke bare LMK og Tennant. Vegdirektoratet opplyser til LMK at den oppdaterte versjonen av AUTOSYS (Au2sys) snart skal lanseres, og da skal alt bli så meget bedre for alle parter! Det nye systemet er allerede et år forsinket, men bør kunne bli fungerende fra neste år. LMK.;


« Tilbake