heading

ÅRSAVGIFTEN 2009

22.10.2008

Årsavgiften er i forslag til nytt statsbudsjett for 2009 foreslått hevet fra NOK 380 til...


Årsavgiften er i forslag til nytt statsbudsjett for 2009 foreslått hevet fra NOK 380 til NOK 390. En økning på 2,6 %. Årsavgiften foreslås altså hevet med 2,6 % fra NOK 380 til NOK 390. At den nok en gang øker, viser dette at det for vår gruppe er vanskelig å nå frem med informasjon til beslutningstagerne at når ikke staten tar ansvar for restaurering og vedlikehold av motorhistoriske kjøretøy – så må andre gjøre dette. Og at de klubbmedlemmer som driver denne typen kulturarbeid i all hovedsak er den alminnelige borger, og ikke rike samlere slik at beslutningstagere får god samvittighet for ileggelse av årsavgift. Men vi må fortsette informasjonsarbeidet, og heller forsøke å finne nye vinklinger for å få rett oppmerksomhet for vår sak. Denne årsavgiften er en etterlevning av personskadeavgiften som tidligere ble krevet inn via forsikringsselskapene, og var en mer logisk avgift. For vår gruppe burde det primært være fritak for avgift. Subsidiært at den knyttes opp mot førerkortet slik at det er føreren – og ikke antall kjøretøy som avgiftsbelegges med en lav avgift som ikke oppleves som en type kulturavgift! LMK.;


« Tilbake