heading

Klubbmøte 3. november 2008

27.10.2008

Månedens klubbmøte avholdes som vanlig på kantinen i Finnfjord. kl 19.00 Det har ...


Månedens klubbmøte avholdes som vanlig på kantinen i Finnfjord. kl 19.00 Det har gjennom lengre tid vært snakket mye om at klubben burde ta opp emnet om delehandel på internett, og da særlig handel fra Junaiten.(eBay). Mange har nok tenkt tanken på å gjøre gode handler via internett, men lar det være på grunn av usikkerhet med betaling, språkproblemer, om en får de varer som en bestiller og lignende problemstillinger. Flere av klubbens medlemmer handler deler jevnlig på nett fra USA, og har skaffet seg god erfaring på dette feltet. På dette klubbmøte har vi fått Eivind Løkse til å kåsere om handel på internett, blant annet dele/bilkjøp på nettstedet eBay. Det blir sikkert også muligheter for å se bilder fra sesongens begivenheter. Minner samtidig på påmeldingsfristen til årets julebord. (Fristen er satt til denne mandagen) ;


« Tilbake