heading

LMK OM "MOTORHISTORISK FORBUND NORGE"

04.03.2009

LMK har ikke hatt kunnskap om planene for dannelsen av Motorhistorisk Forbund Norge. LMK's styre er ...


LMK har ikke hatt kunnskap om planene for dannelsen av Motorhistorisk Forbund Norge.

LMK's styre er av den klare oppfattning at ingen i hverken LMK's styre eller administrasjon står bak dette initiativet. (3.3.2009) Styret i LMK ønsker med denne kunngjøring å redegjøre for vår kjennskap til Motorhistorisk Forbund Norge - www.mfnorge.no. (Heretter kalt MFN).

MFN dukker for oss opp som troll av eske i begynnelsen av uke 9 (ca. 23-24 februar). Styret var helt uforberedt på dette initiativet fra Cato Benham, grunnlegger og ansvarlig redaktør av bladet Klassiker'n.

Det er vår klare oppfatning at ingen i hverken LMK's styre eller administrasjon står bak dette initiativet. Et samlet styre i LMK stiller seg avventende til MFN, vel vitende om at store ord og fagre løfter er lett å formidle.

Når LMK's Landsmøte 2009 går til valg på bla. ny formann skal det være uten tvil om at Kjetil Fuhr's avgjørelse om å tre tilbake ikke er tatt på bakgrunn av opprettelsen av MFN.

Denne pressemeldingen blir sent ut for å klare opp i flommen av rykter som nå verserer.

Styret skal være fult beredt til å besvare spørsmål på landsmøtet 7. mars og ta en evt. debatt videre derfra.

Vennlig hilsen for styret i LMK:

Nestform. Richard A. Riim

styremedlemmene Ranveig M. Hagen,

Ulf R. Hansen,

Bjørn Krogvig.

Carl H. Størmer. ;


« Tilbake