heading

Årsmøte 2009

11.01.2010

Velkommen til Årsmøte for 2009 Gammelhorken Veterankjøretøyklubb Sted: Co...


Velkommen til Årsmøte for 2009 Gammelhorken Veterankjøretøyklubb

Sted: Cominor i Finnfjorden

Tid: Mandag 1. februar 2010 kl 19.00

Saksliste.

  • 1. Valg av møteleder og referent.
  • 2. Godkjenning av innkalling.
  • 3. Årsmelding for 2009.
  • 4. Økonomi. Regnskap.
  • 5. Valg
  • 6. Planer for 2010. S

aker til årsmøtet må være styret i hende før torsdag 28. januar . ;


« Tilbake