heading

LMK møte Bjerkvik 9 - 10.nov. 07

27.01.2010


Daglig leder i LMK Tom Græger informerer om LMK og LMK forsikringer


« Tilbake


Representanter for klubber i Lofoten,Nordreisa,Sortland og Harstad.
Representanter for klubber i Lofoten,Nordreisa,Sortland og Harstad.
Delegater for klubber i Harstad,Lofoten(med flott klubbgenser),Narvik,Midt-Troms,Lofoten og Harstad
Delegater for klubber i Harstad,Lofoten(med flott klubbgenser),Narvik,Midt-Troms,Lofoten og Harstad
Daglig leder i LMK Tom Græger informerer om LMK og LMK forsikringer
Daglig leder i LMK Tom Græger informerer om LMK og LMK forsikringer
Møteleder og Nord-Norsk representant i LMK Ulf Hanssen, Narvik
Møteleder og Nord-Norsk representant i LMK Ulf Hanssen, Narvik
Lydhøre delegater fra Tromsø,Alta,Harstad og Lofoten
Lydhøre delegater fra Tromsø,Alta,Harstad og Lofoten
Historisk Nord-Norsk LMK møte med deltakere fra 13 klubber i nord, samt daglig leder i LMK
Historisk Nord-Norsk LMK møte med deltakere fra 13 klubber i nord, samt daglig leder i LMK