heading

Møte Kramvikbrygga

27.01.2010

Etter invitasjon fra Kristian Moldenæs i Midt-Troms Museum ble aprilmøtet i klubben lagt til Kramvikbrygga i Sørreisa.


 Hele 38 stykker hadde tatt turen! Brygga er under restaurering og nå bøy det seg en mulighet for å inspisere og å få høre historien til plassen gammelhorkens medlemmer.

Kramvikbrygga.

For dere som ikke veit det så er denne brygga under restaurering. Fra å være et bygg som var temmelig nedslitt og falleferdig, reiser nå dette gamle handelsstedet seg igjen og skal bli et bygg som virkelig kan bli et samlingssted for historieinteresserte. Kristian kan fortelle at nye behov for tilpasninger til handelen gjør at huset har vært bygd ut og ombygd flere ganger opp gjennom tidene.

For gruppa som jobber med huset har det selvfølgelig vært viktig å bruke mest mulig av det opprinnelige materialet. Dessverre var mye av treverket veldig dårlig så mye måtte rekonstrueres og lages nytt. Av artige detaljer så kan det nevnes at under huset er det brukt ei mast fra et jekt som bæring langs ene langveggen. Når plassen bærer på en historie helt fra 1870-tallet vil det si at masta må ha en anselig alder! Gammel dør med skilt Sør-reisen vitner også om at brygga bærer på riktig gammel historie. Les mer om historia på Midt-Troms Museums nettsted! www.midt-troms.museum.no.

Gammel jakke og de første bilene i Nord.Norge.

Kristian kunne etter kaffepause gå i gang med historia om en jakke og foredrag om de første bilene i Nord-Norge! Jakka som vi fikk se er 100 år og var eid av en tidligere eier av en gammelbil Kristian eide for noen år tilbake. Jakka er gitt til museet og vil nok bli utstilt med dertil hørende historie!! Siste del av kvelden var det bilhistorie her nord som stod på programmet.

Riktig gammel bilhistorie!

Se egen artikkel etterhvert om dette uhyre interessante emnet!

TD ;


« Tilbake


Bildene er klikkbare