heading

Åpning av Kramvik-brygga

27.01.2010
a.h.

Gammelhorken er invitert til å delta med noen biler under åpningen av Kramvik-brygga tirsdag 24. juni kl 18.00


 Det er ikke all verdens parkeringsplass rundt bryggen, men Kristian Moldenæs har ordnet det slik at det er plass til 10 - 12 av våre gammelbiler inne på området. Åpningen er kl 18.00 og da bør vi være på plass og parkert før området ryr fult av folk. De øvrige besøkende må ta til takke med parkering noe lengre unna brygga.

Bygningshistorie

Handelshuset Kramvig ble brukt både som butikk og lager, er oppført i bindingsverk i 2½ etasje. Den opprinnelige bygningskroppen fra ca 1870 har fått flere tilbygg, den siste skjedde i 1950-åra. I dag framstår den som en naturlig sammenhengende bygning. Av de tre kobbhusa med heisanordning, står i dag et igjen.

De opprinnelige trekaiene er det ingen ting igjen av. Bygningen står på trepeler ut i sjøen. Brygga framstår i dag som en bygning i sveitserstil. Omramningene rundt vinduene og "pynten" i røstene er typiske for denne perioden. Vinduene som ikke er skiftet ut i seinere tid, er dels av senempiretype.

Mot sjøsida er de dels av en eldre type. Disse vinduene består av rammer fra eldre vinduer, og er kun spikret på plass uten karmer.

Handelshuset i dag!

 Hver tirsdag frem til sommeren er det nå et storstilt dugnadsarbeid i Kramvigbrygga. Sørreisa Historielag med "Kramvigbryggas venner" i samarbeid med Midt-Troms Museum har ryddet og samle alt av historisk verdi som befinner seg i bygningen. Dette materialet sikres for å danne utgangspunkt for seinere utstillinger på brygga.

Historielaget vil også være sentral i arbeidet med maling av innvendige tak og forskjønnelse av området rundt brygga, samt male utvendige vegger. Med sin grovtømrede og mektige stil framstår bryggeloftet i 2. etasje som et svært spennende rom. Ved å fjerne deler av taket i bryggeloftet vil det bli et mektig rom med god takhøyde som vil egne seg utmerket til kulturarrangement. Adkomsten til 2. etasje må tilbakeføres slik det en gang var; det må settes opp trapp. Det er ikke så mange reparasjoner som skal til på bryggeloftet, men golvet til det øverste loftet må settes i stand.

Handelshuset M. A. Kramvig- stedet for reise og adkomst! ;


« Tilbake


Bildene er klikkbare