heading

Tom Dahlø takker av som formann....

10.02.2010
A. H.

Etter å ha vært involvert i hoveddriften av klubben helt fra starten av , og formann de siste fire årene, valgte Tom å trekke seg som formann i klubben ved årsmøtet.


Vi beholder han heldigvis i styret frammover, og kan drage veksler på hans kunnskaper og erfaring.

Klubbens nye formann heter Kristian Moldenæs og han har vært i styret en tid. Kristian er en dyktig kar og klubben er i de beste hender ved han som formann. 

Klubben har også fått stt første kvinnelige styremedlem ved at Betty Myrvoll ble valgt inn i styret, og det er på tide att kvinnene setter sitt preg på driften av klubben.

 

Styret ble forøvrig utvidet med ett medlem i og med at det ikke var ønskelig at Tom forsvant ut.  Oversikt over styremedlemmene finner du under "menyen" kontakt.  Styret vil konstituere seg på første styremøte.


« Tilbake