heading

Stålarbeid tema på marsmøtet!

02.03.2010
Alf Hanssen

Da var marsmøtet allerede over..! Denne gangen var det et temamøte der vi var heldige å få besøk av Olav Sundheim. Han har en allsidig bakgrunn i flere fagfelt innen blant annet sveising og materiallære. ”Velkommen alle sammen til en mekanisk stund i veteranklubben” sto på første bilde på veggen, og dermed var det bare å spisse ørene for de 30 fremmøtte!


Formann Kristian Moldenes(tv) og Olav Sundheim ønsker velkommen til møtet.

Skal en interessere seg for gamle kjøretøy er det en realitet at vi stadig kommer innom tema som mekaniske egenskaper til metaller, styrke, seighet, hardhet.      Sveising i stål med ulike kvaliteter og kvalitet på bolter er også aktuelle problemstillinger. Dette var momenter som Sundheim var innom. Den våkne leser vil nå tenke at denne kvelden hadde et for stort tema, men det var veldig interessant å få litt innblikk i de ulike temaene.

Det er vel synd å si at mange av oss under jobbing i garasjene våre har tenkt mange ganger at ”nå må vi åpne døra litt for å få litt friskluft” .. Avtrekk og verneutstyr er dessverre ved noen anledninger fremmedord. Det er godt å få en påminning om bruken av dette, farlige avgasser og konsekvenser ved mangelfull bruk av verneutstyr.

Sunnheim hadde følgende punkter under denne siste delen av foredraget:

-Renhold av egen helse

-Renslighet i sveiseutførelse

-Sikkerhet mot stråling, varme

-Gasser og spalting av gasser

-Slipestøv og sikkerhet ved sliping.

Så oppfordringa er herved gitt: Ta vare på helsa!

 

Vi takker for et interessant møte og ser frem til flere foredrag med aktuelle emner!!

 

Tom D

Mars -10


« Tilbake


Bildene er klikkbare


Formann Kristian Moldenes(tv) og Olav Sundheim ønsker velkommen til møtet.30 lydhøre gammelkjøretøyinteresserte møtte fram!Tema for møtet.


Formann Kristian Moldenes(tv) og Olav Sundheim ønsker velkommen til møtet.