heading

Nasjonal Motordag

07.06.2010
Alf Hanssen

12. Juni blir rene 17. Mai for gammelbilbevegelsen


12. Juni vil antagelig bli den viktigste massemarkeringen av hvor bred og stor interessen for motordrevne enheter er i den norske befolkningen.

Dagen var av gammelbilfolket ment som en Motorhistorisk Dag, men ble overtatt av Amcarbevegelsen som satte denne dagen som en Nasjonal Motordag, og den vil bli markert over hele landet av folk som har entusiastkjøretøy.

BUDSKAPET ER ENKELT:
- Få flest mulig veteraner over 30 år ut på veien denne dagen - faktisk alt som kan rulle å gå på forsvarlig vis.

Gammelhorken markerer denne dagen med å møtes til hurtigruten som legger til kai på Finnsnes kl 11.00, for så å samles på TIRB plassen der vi drikker kaffe (husk å ta med....).
Vi planlegger videre framdrift der ut fra vær og føreforhold, men en paradetur blir det helt sikkert.


« Tilbake


Bildene er klikkbare