heading

ØKONOMISK STØTTE TIL ENKELTPROSJEKTER

02.02.2011
LMK nytt

I 2011 prioriter Sparebankstiftelsen DnB NOR kulturminner, som er nettopp det også Riksantikvaren sier hva våre kjøretøy er.


ØKONOMISK STØTTE TIL ENKELTPROSJEKTER

 I 2011 prioriter Sparebankstiftelsen DnB NOR kulturminner, som er nettopp det også Riksantikvaren sier hva våre kjøretøy er.

 Følgende formål kan det søkes om midler til i 2011:

 * Kulturminner

* Ut i naturen (tiltak som oppfordrer til bruk av naturen)

Sparebankstiftelsen DnB NOR gir støtte til allmennyttige tiltak. De prioriterer tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet. Synliggjøring av frivillig engasjement og dugnadsvilje, at prosjektet gir langvarig nytte og kommer mange til gode er viktig å få med i søknaden.

Søknadsfrist er 15. februar og 15. september. For mer info og for å laste ned søknadsskjema: www.sparebankstiftelsen.no

*********************** *

 LMK mener at spesielt dette med prosjekter man har klubbvis kan komme godt til syne med henvisning til:

 ”tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet. Synliggjøring av frivillig engasjement og dugnadsvilje, at prosjektet gir langvarig nytte.”

 Her er dat bare å gå inn på siden, og hente søknadsskjema. Brett opp skjorteermene, fyll ut og send inn! To uker er god tid til å lage noe som er godt nok til å kunne vurderes. 15. september er neste frist.

Vennlig hilsen

 Tom T. Græger

daglig leder LMK

+47 22 41 39 00

+47 92 80 93 99

 Øvre Slottsgate 2B

0157 Oslo

 www.lmk.no

 


« Tilbake