heading

ABC for din LMK Forsikring

18.02.2011
Alf Hanssen

Det er laget en grei oversikt over hvordan du går frem for å søke om en LMK Forsikring. Den er laget med utgangspunkt i både søker, besiktigelsesperson og vitne ved egenmelding. ABC’en er lagt ut på www.lmk.no/forsikring/abc.


Forsikring, foto og besiktigelse

Forsikringsutvalget i LMK vil innstendig oppfordre alle som søker om en LMK Forsikring for sitt kjøretøy, at de gjør seg litt flid med egenmeldingen / besiktigelsesskjemaet og fotografiene av kjøretøyet. Denne oppfordringen gjelder ikke bare søkere, men også besiktigelsespersoner, vitner og de forsikringsansvarlige i klubbene som må passe på at dette gjøres. 

Det er en stor fordel for søker at både fotografiene er av god kvalitet, og at besiktigelsesskjemaet er fyldig og korrekt utfylt. Kryss av de enkelte rubrikkene i skjemaet, og merk både positive ting, og forhold som kan rettes på og/eller utbedres.

På forsikringsseminaret som ble gjennomført i november 2010 kom det fra de fremmøtte forsikringsansvarlige og besiktigelsespersoner, flere forslag til forbedring av rutinene. Av disse nevner vi spesielt:

* Digitale fotografier må ha en størrelse på minst 500kb (en halv MB), og helst ikke over 2 MB. Det første på grunn av kvalitet slik at man ser kjøretøyet godt. Det andre fordi ikke alle har like god kapasitet på bredbåndsforbindelsen dersom bildene sendes elektronisk.
* Kryss av for hver rubrikk i besiktigelsesskjemaet, og beskriv kjøretøyet godt.
* Uansett om søknad sendes via post eller e-post, skal søknaden sendes forsikringsansvarlig i klubben for registrering og anbefaling.


« Tilbake


1