heading

Begivenhetsrik helg i Oslo!

20.03.2011
Tom Dahlø

 


Lørdag 12. mars var en historisk dag for Gammelhorken Veterankjøretøyklubb og veteranmiliøet i Nord-Norge! Alf Hanssen fra klubben vår ble valgt inn i LMK-styret!


Vel 100 representanter var samlet på Gardermoen.

 

Etter 6 år i styret hadde Ulf Hanssen fra Narvik Automobilselskap signalisert at han ønsket å trekke seg. Han har vært et godt og stabilt innslag for landsdelen i LMK-styret og han har gjort en veldig bra jobb i disse årene. Det var knyttet spenning til om vi i nord fikk inn en ny mann som kunne være «vår talsmann» i styret. Et samlet veteranmiliø i nord foreslo Alf som en utmerket kandidat. Et enstemmig årsmøte sto bak akklamasjonen når han ble valgt inn!

 

Optimistisk årsmøte.

Årsmøtet i år var et årsmøte preget av optimisme for organisasjonen. Etter noen skikkelige utfordrende år økonomisk, peker nå de økonomiske pilene oppover. Dermed kan årsmøtet senke skuldrene en del samt at LMK-styret, daglig leder og sekretæren kan bruke tiden mer på det som er de egentlige sakene for LMK. Organisasjonen skal i «en kulturbevarende ånd fremme samarbeid og enhetlig holdning i saker av motorhistorisk interesse og fremme bevaringav, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre.» (se www.lmk.no)

Tom D.


« Tilbake