heading

Transporthistorie på Kramvikbrygga.

23.03.2011
Tom Dahlø

I forbindelse med den pågående kulturuka i Sørreisa var det tirsdag 22.mars annonsert at Sørreisa Historielag hadde fortellerkveld med foredrag av Kristian Erik Bakkland. «Utvikling av transport på 1900-tallet» var temaet for kvelden.


Kristian Erik Bakkland

Kristian Erik kommer fra en familie med sterke tradisjoner innen nyttekjøretøy, og har selv kjørt lastebil i ung alder. Han har dermed stor interesse i dette temaet. Med Kramvikbrygga som ramme blei dette en veldig trivelig og interessant kveld.

Vi tenker gjerne at det er bare i nyere tid at det virkelig er behov for transport av gods langs veiene. Interessant er det å høre om den tilsynelatende store aktiviteten det har vært med godskjøring langs veiene fra 30-tallet og framover. På plasser der «vann og land møtes» (eks i Sørreisa) var behovet stort, og det sysselsatte derfor adskillig med folk. Kristian Erik kunne fortelle mange interessante historier med datidens lastebiler til de vel 50 frammøtte. Variasjonen var stor for sjåføren! Det var ikke bare sand og grus som ble fraktet. Tømmertransport fra Kirkesdalen, frakting av armeringsjern i 12 meterslengder til indre Troms og hele lastebillass med ost (!) kan kanskje illustrere litt av variasjonen. I tillegg ble gjerne lastebilen brukt til ferieturer og utflukter, og frakt av folk både til kirka og til doktor!

Som veterankjøretøyklubb med stor interesse for lokalhistorie setter vi stor pris på initiativ som dette i de ulike lokalhistorielagene! Takk for en serdeles hyggelig og interessant kveld!

Gammelhorkens lesere kan til slutt grunne på fire spørsmål som vi fikk på starten av foredraget:

  1. Hva symboliserer stjernene i Mercedesstjerna?

  2. Hvor stammer navnet Mercedes fra?

  3. Hvilken oppgave har en differensial?

  4. Hva slags bremsesystem har du på bilen din?

 

Tom D.


« Tilbake


Bildene er klikkbare


May-Rita og Geir Tony Vildgren åpnet arrangementet med konsert!Kristian Erik Bakkland hadde foredrag for et lydhørt publikum.Mange gamle bilder inngikk i foredraget. Her et bilde utafor Skøelv skole seint på 50-tallet.Kristian Erik BakklandEt særdeles lydhørt publikum!!


May-Rita og Geir Tony Vildgren åpnet arrangementet med konsert!