heading

Ny forsikringspartner?

30.04.2011
LMK nytt

For deg med - eller som skal søke om - en LMK Forsikring på ditt motorhistoriske kjøretøy, kan det jo være interessant å lese landsmøtets vedtak fra mars i år: ”LMKs landsmøte gir styret fullmakt til å forhandle frem - og inngå - ny forsikringsavtale, siden eksisterende avtale opphører 31.12.2011.”


LMK har allerede hatt møter med flere forsikringselskap, men dette betyr ikke automatisk at vi skifter ut Tennant med et annet. Tennant skal jo være med i en ”anbudsrunde” på lik linje med de andre selskapene.

Dersom det likevel innebærer et bytte av forsikringsselskap, vil du ikke merke annet enn at du i 2012 vil få premieinnbetalinger fra avsenderen ”LMK Forsikring i samarbeid med NN”. Vilkårene - uansett om det er hus, båt eller bil - vil være de samme. Skulle det være forskjell i vilkår i en av dine forsikringer, så kan det eventuelle nye selskapet selvfølgelig gjøre noe med akkurat det . Når det gjelder selve premiene for både andre skadeforsikringer og de motorhistoriske LMK forsikringerne, vil de være de samme - eller lavere enn det du betaler i dag.

Det vil komme mer informasjon om dette når det nærmer seg deadline for forhandlingene som er 30. juni.

 

Grunnen til at et eventuelt bytte kan skje på en smidig måte som beskrevet, er at LMK og klubbene ”eier” sin egen portefølje. Det betyr at vi kun behøver å ta porteføljen ut av Tennant med et grep, og sette den inn i det andre selskapet. Selvfølgelig vil alle forsikringstakere selv kunne bestemme at de av ulike grunner - uansett like vilkår og eventuelle lavere premier - vil være i Tennant selv om dette betyr at LMK mister godtgjørelsen.

 

Klubbene ble på landsmøtet i mars behørig informert om fremdriften og eventuelle rutiner gjøres ved en overgang, og ga styret fullmakt til å fortsette arbeidet. Det vil bli gitt god informasjon til alle som har en eller flere forsikringer i Tennant via LMK fra både klubben og LMK dersom det velges et nytt selskap.

 


« Tilbake


1