heading

Grenseløst samarbeid

30.04.2011
LMK nytt


LMK og de 19 andre organisasjonene i Kulturvernforbundet var helgen 9-10 april på Oscarsborg representert for å oppsummere den nasjonale kulturbevarende virksomhet. Å være på Oscarsborg festning (som senket Blücher 9.4.1940) selveste 9.april var spesielt for mange siden det på dagen var 71 år siden dette skjedde.

Nyutnevnt direktør Anne Åsheim i Norsk Kulturråd (som årlig deler ut 1,2 milliarder kroner til norsk kultur) informerte om nye ordninger. Hun skulle gå tett på Kulturdepartementet for å synliggjøre at rammene for bevilgninger til blant annet hva LMK driver med - skal økes. For budsjettet 2012 kunne Åsheim ikke se at det var rom for å tildele støtte til nye søkere, og at det først fra 2013 kunne være på tale om dette dersom det kom et politisk vedtak om økte rammer.

 

Foruten Danmark - men med Åland - var de nordiske land tilstede for å diskutere en ytterligere satsning på samarbeid med utgangspunkt i Norden, eller om vi skal se mere mot resten av Europa. Det var en sterk vilje til å finne frem til noen felles nordiske møteplasser fremfor rene europeiske. Kulturminnedagen (som også er en europeisk dag) i september var alle enige om som en meget god nordisk møteplass der man kan samarbeide om fremtidige tema.

LMK hadde oppdraget med å oppsummere debatten, og møtte ingen motstand mot å trekke det så langt at det i løpet av et år skal kunne vises til konkrete samarbeidsresultater på det overordnede, nordiske nivå.


« Tilbake