heading

Ordnung muss sein

02.06.2011
LMK nytt

På akkurat samme måte som du gjorde på barneskolen, skal du lese din ”ABC” – før du fyller ut søknad om en LMK Forsikring.


Les tekst og se på eksemplene om utfylling av søknad samt bilder du finner i ”ABC til din LMK Forsikring” som du kan lese, trykke ut eller laste ned fra www.lmk.no/forsikring. Har du ikke internett så ringer du klubbens forsikringsansvarlige eller LMKs kontor, og du får ABC og søknadsskjema tilsendt i posten.

Ved svært mangelfullt utfylte søknader er forsikringsutvalget nødt til å ”melde pass”. Klubbene har bestemt at det skal være god dokumentasjon på de kjøretøyene som kan få en LMK Forsikring. Du risikerer å få søknaden i retur hvis den er mangelfull.

Fyller du ut dokumentet slik det er ment, så oppnår du umiddelbart en stor fordel; Ingen forsinkelser i prosessen. Det betyr at det ikke behøver å ta mer enn maks. 7 virkedager fra kjøretøyet fotograferes / besiktiges til søknaden er behandlet av Forsikringsutvalget. Svaret fra utvalget får du normalt samme dag dersom du har en epostadresse.


« Tilbake