heading

Alle skal ut i 2009

14.06.2006

Du og jeg skal mye ut på veien med kjøretøy i årene som kommer. Ikke minst...


Du og jeg skal mye ut på veien med kjøretøy i årene som kommer. Ikke minst i 2009. Da skal vi ekstra mye ut på veiene, og være der lengre enn vanlig.

LMK er sammen med Norsk Jernbaneklubb,Forbundet kysten,Historielagene og 15 organisasjoner medlem av Norges Kulturvernforbund. Regjeringen har gitt Kulturvernforbundet hovedansvaret for gjennomføringen av Kulturminneåret 2009.

Dette er en markering der et helt år skal fylles med ulike arrangementer og prosjekter. Hele landet skal være arena for det som skal skje.

NOEN AV RETNINGSLINJENE ER:

-Arrangementene bør være til gavn for hele den norske befolkningen. -

Dette skal være en manifestasjon av mangfoldet på kulturminneområdet.

-Alle oktuelle offentlige, private og frivillige organisasjoner med formål å fremme/-ivareta kulturarven bør delta. -Markeringene bør starte allerede ved inngangen til 2007 og avsluttes tidligst medio 2010.

Det er allerede gjennomført to møter der ideer og innspill er diskutert med tanke på hva som bør arrangeres. Grovskissen er ennå ikke ferdig, men det som er klinkende klart er at den motorhistoriske bevegelse får en unik mulighet til å profilere seg. Vår hobby er jo meget synlig, og vår mobilitet gjør at vi også kan delta på de andre gruppenes arrangementer.

Aktivitet,deltakelse,engasjement,glede,stimulering,motivering og mangfold skal kjennetegne selve gjennomføringen av Kulturminneåret 2009. (Norsk Motorveteran nr 5/2006) ;


« Tilbake