heading

bilder fra Thailand

20.03.2013
Rune

Roy og June har vært en tur i Thailand.


De vil gjerne dele noen bilder med oss. Som dere ser har de andre regler for forsvarlig sikring av last.

Under er et utdrag hentet fra det Norske Politiets nettsider.

"Sikring av last
Også førarar av personbilar må sjå til at bilen er forsvarleg og forskriftsmessig lasta. Last på taket skal vere forsvarlig festa, og må ikkje overstige lovleg vekt eller storleik. For stor eller tung taklast kan føre til at køyreeigenskapane til bilen endrar seg dramatisk, og den kan bli farleg både for føraren og andre trafikantar.
Last inne i kupeen må sikrast på ein forsvarleg måte. Det første spørsmålet du bør stille deg er om du absolutt må ha lasta inne i kupeen. Prøv i så fall å sikre lasta med bilbelte eller stroppar med tilstrekkeleg styrke. Ver klar over at usikra last kan føre til store skader ved ein kollisjon når lasta blir kasta rundt i kupeen. I stasjonsvogner må også lasta i bagasjerommet sikrast slik at den ikkje kan kome framover i kupeen. Hundar, kattar og andre husdyr bør plasserast i bur eller sele."


« Tilbake


Bildene er klikkbare