heading

Hestetrafikk og tidlige tiders bilproblematikk

13.07.2006

Trafikkbildet har aldri vært helt uproblematisk, det viser denne lille pistelen fra bilens ung...


Trafikkbildet har aldri vært helt uproblematisk, det viser denne lille pistelen fra bilens ungdom.

 Myndighetene hadde store utfordringer da også, bare les: I et utkast fra 1907 til den første norske motorvognloven begrunnes det klart hvordan enkelte bestemmelser ble gitt på hestens premisser. Medlemmene i "den departementale veilovkomitè" var for eksempel opptatt av at bilens lykter ikke måtte lyse for sterkt.

I Tyskland var kravet at frontlyktene skulle opplyse veibanen 20 meter fremover, men dette mente komiteen var for farlig. Det fikk klare seg med 10 meter, ellers ville hestene bli skremt..

Tillatt maksimalhastighet for motorvogn tok også utgangspunkt i hestens fartsresurser. Et mindretall i komiteen gikk inn for 12 km/t, som tilsvarte "en hests fart i alminnelig trav", mens flertallet var mer liberalt og mente at "hurtigheten ikke maa overskride en hests fart i raskt trav -15 km i timen". Et ankepunkt mot bilkjøring var jo etter hvert den vanvittige farten bilene kunne komme opp i.

Ekspertisen hevdet at mennesket ikke var skapt for høye hastigheter. Det var en utbredt oppfatning at kroppen ville gå i oppløsning i 100 kilometers fart.... ...Dette til ettertanke når vi i dagens trafikkbilde til stadighet kommer opp i slike svimlende hastigheter. Vi lever i direkte livsfare, så tenk dere godt om .....;


« Tilbake