heading

Årsmøtet

07.03.2014
Styret

Årsmøtet ble avholdt mandag 3 mars i Finnfjord med godt oppmøte, 29 personer.


 

Møtet ble kjapt og greit gjennomført med Vidar som ordstyrer.
Sakene ble klubbet kun med små justeringer bl.a vedr. budsjett for 2014.
Etter pausen tok June ordet i kraft av leder for valgkomiteen.
Nytt styre ble valgt med Ron Simonsen søm leder.
Vi takker avtroppende leder Vidar Særter for innsatsen.
Fullt referat fra møtet og annen informasjon blir sendt til medlemmene pr. mail og post.

Første styremøte er allerede avholdt og nytt styre konstituert med følgende sammensetning:

Leder:                Ron Simonsen 
Nestleder:          June Pettersen
Sekretær:          Stig Allan Simonsen 
Kasserer:           Bjørn Tharaldsen
Styremedlem:     Eivind Løkse
Varamedlem:      Eivind Nygård

Vi skal forsøke å revitalisere heimesida og oppfordrer medlemmene til å klikke på linken medlemmer øverst på sida, se om opplysningene stemmer mht. adresser, kjøretøy osv.
Du bestemmer selv hvilke opplysninger du vil ha stående.
Dette gjelder også linken kjøp og salg, slik at vi kan fjerne gamle uaktuelle annonser.
Send tilbakemelding som tekstmelding til Eivind tlf.48032566 eller Mail:
eiv-loek@online.no
Forslag til innhold, nyheter, bilder og artikler mottas med åpne armer :)
Styret


« Tilbake