heading

Bremsetesten 2014

09.05.2014
E.L

10-12 biler og i fint vårvær preget årets bremsetest i Sørreisa.


Ny bil i klubben

Gammelhorkens bremsetest som i god tradisjon blei avholdt hos Bakkehaug Bil i Sørreia, samlet 10-12 biler og 17 personer i fint vårvær.

Bare et fåtall hadde bremser med potensiale til litt "mekking".

Denne årlige bremsetesten har kun til hensikt å hjelpe medlemmene i klubben til å ivarereta egen sikkerhet, ingen risikerer å bli ilagt kjørenekt.

Etter å ha loset hver enkelt bil gjennom testen og gitt gode råd til evt. forbedringer, inviterte Hans Terje til kaffe og sosialt samvær iverkstedets kantine.

Kvelden blei avslutta med synfaring av Hudson 47-prosjektet til Hans Terje, som nå har fått lakk i originalfargene og ser ut til å framstå som bedre enn ny når den kiommer på vegen.

En stor takk fra Gammelhorken til Bakkehaug-gutan som stiller fasilitetan til disposisjon.


« Tilbake


Bildene er klikkbare


Biler i testkøHans Terje forklarerKjente tilskuereNy bil i klubbenFørste bil til persFørste bil på trommelenVerten til venstreSosial på kantina etterpå


Biler i testkø