heading

Tom T. Græger slutter

18.01.2015
E.L

Generalsekretæren i LMK har sluttet.


Fra LMK:

Tom T. Græger har sagt opp sin stilling som generalsekretær i LMK etter drøyt 11 år i stillingen. Etter avtale vil Tom fratre stillingen 9. januar.

Styret ønsker Tom lykke til videre og takker for innsatsen gjennom mange år.

Dette betyr at bemanningen ved kontoret blir lavere og at vi må forvente noe lengre svartider på hevendelser til kontoret i en overgangsperiode.

 


« Tilbake