heading

Årsmøte 2014

23.02.2015
Ron

Innlkalling årsmøte 2014


Innkalling Årsmøte Gammelhorken Veterankjøretøyklubb.

 

Sted : Kantina Artic Last og Buss.

 

Tid : 02.Mars 2015.

 

Saksliste:

 

1.Valg av ordstyrer.

 

2.Valg av referent.

 

3.Valg av 2 medlemmer til underskriving protokoll.

 

4.Godkjenning av innkalling.

 

5.Årsberetning.

 

6.Regnskap 2014 og budsjett 2015.

 

7.Fastsetting medlemskontigent.

 

8.Evt innkomne saker.

 

9.Valg.

 

Saker til årsmøte må være styret innen 27.02.2015.

 

 

 

Med hilsen styret i Gammelhorken.


« Tilbake