heading

Avslag på søknad om kulturmidler 2006

12.09.2006

I 2006 har vi for første gang levert søknad om kulturmidler til de kommunene der vi ha...


I 2006 har vi for første gang levert søknad om kulturmidler til de kommunene der vi har medlemmer. Vi har nå fått svar og avslag fra Lenvik og Sørreisa. For oss som kjøretøyhistorisk klubb er det viktig å synliggjøre at det vi holder på med er lokalhistorie og kultur. Vi har, - i likhet med de fleste veterankjøretøyklubber, en vei å gå for å få aksept for dette i de ulike kommunene. Nå skal det sies at det budsjettet kulturetatene sitter på er ganske beskjedent i forhold til antall søkere og deres behov, så det er noke et behov for å prioritere enkelte grupper. Vi kan med stor sikkerhet si at det kommer flere søknader fra oss! ;


« Tilbake