heading

LMK/nytt 1.20

03.03.2020
KM

Publisert av Stein Christian Husby den 20.02.20. Oppdatert 28.02.20.


Sikkerhet og personlig ansvar.


«Vi har selv et personlig ansvar for å holde kjøretøyene våre i orden».


Dette var en ordlyd som kom opp gjentatte ganger under LMKs Temakonferanse i januar. Etterdønningene etter den tragiske dødsulykken på Rjukan i 2018, hvor fem menneskeliv gikk tapt i en veteranbil, har fremdeles ikke lagt seg. Vi i LMK opplever en samlet bevegelse, som vil søke tiltak og løsninger for å forhindre at nettopp dette skjer igjen. Pressens fokus på manglende sikkerhetsutstyr, farlige biler og manglende kontrollrutiner kan lett skape et feilaktig inntrykk hos landets beslutningstakere. Det kan lett gi fatale konsekvenser for vår fremtidige bruk av våre kjøretøy.

Derfor er det viktig å merke seg at hver og en av oss har et personlig ansvar for den tekniske tilstanden på eget kjøretøy dersom dette benyttes på veien. Om vi ikke har tekniske ferdigheter til å klare dette selv, må vi oppsøke den nødvendige kompetansen. Veteranbiler kan slett ikke sammenliknes med god årgangsvin, som bare blir bedre av å stå. Derimot forringer tiden alt av pakninger, bevegelse samt tilstanden på f.eks. bremsevæske. Med andre ord er ikke lite bruk siden forrige verkstedbesøk et parameter for at alt fremdeles er tipp topp, snarere tvert imot.

Fritak for EU-kontroll eller PKK, må ikke bli en hvilepute for at ikke ting lenger holdes i orden. Ansvaret blir nå skjerpet i forhold til kjøretøyets eier og bruker, da det ikke lenger finnes et regelmessig intervall for en «andrelinje-vurdering».

LMK jobber med en løsning for en «veteransjekk» hvor det vil være en landsdekkende mulighet for en frivillig teknisk kontroll med fokus på vitale tekniske funksjoner. Vi vil komme tilbake til dette når alle detaljer foreligger.


« Tilbake