heading

Bytte av registreringsnummer

06.11.2006

Originalitet er et ideal for oss som veterankjøretøyklubb. Registreringsnummeret p&ari...


Originalitet er et ideal for oss som veterankjøretøyklubb. Registreringsnummeret på kjøretøyet representerer en viktig del av historikken.

SÅ: Muligheten for å få kjøretøyet enda litt mer originalt er tilstede.(Vel å merke dersom du har feilt reg nr, og om du har lyst..)

LMK har i mange år jobbet med registreringsskilt. Etter mange års jobbing på 80-tallet ble det omsider gjennomslag at en kunne skifte kjennetegn èn gang. Dette medførte at mange byttet til det originale kjennetegnet. Andre skriftet til kjennetegn som ikke var det opprinnelige til det aktuelle kjøretøyet. I likhet med mange andre har jeg en bil med et slik nummer, så nå ligger det an til å søke.

De generelle retningslinjene for å tildeling av kjennemerker er: 

Et nummer kjøretøyet tidligere har hatt, primært det første registreringsnummer.

Nummerserie etter kjøretøyets produksjonsår, samt eiers nåværende bostedsadresse dersom eksisterende kjennemerke er historisk ukorrekt . 

Skiltenes fysiske utforming (størrelse, bokstav, tall, farge m.m.) skal være tidsriktig i forhold til kjøretøyets produksjonsår, også når det gjelder antall (MC skal ha skilt foran og bak). (Kopiet fra www.LMK.no)

SÅ: Hvordan skifte kjennetegn? På sidene www.lmk.no finner du et aktuelt skjema samt info.

Det skal ligge en vettig grunn tilstede for bytte. Skifte av kjennetegn nettopp for å få et kjøretøy originalt er eks på en slik grunn. Dersom bytte er første gang kontakter du biltilsynet direkte. Er det andre gangs bytte sendes søknaden LMK. Før en søknad sendes må en ha gjort en del undersøkelser. Du bør være rimelig sikker på at det kjennetegnet man ønsker å søke om faktisk har vært brukt på kjøretøyet.

Den største utfordringa er antakelig at det kan være opptatt. Dvs i bruk på et annet kjøretøy eller en tilhenger.

Kjøp av kjennemerke bør absolutt skje fra et firma som leverer skilt i gammel utførelse. Aluminiumsplater uten refleks og trykt med gamle typer. (Koster 250-300 kr pr stk + frakt og oppkravsgebyr).

Gebyr for å registrere kjøretøyet er på kr 250 for medlemmer i LMK-tilsluttede klubber og 350 for andre. TD ;


« Tilbake