heading

Klubbens bibliotek!!

05.11.2007

Klubben har noen få bøker som helt sikkert er av interesse for mange av medlemmene. Vi ...


Klubben har noen få bøker som helt sikkert er av interesse for mange av medlemmene. Vi prøver å ta disse med på noen av møtene slik at de er tilgjengelig. Bøkene kan selvfølgelig lånes hjem. En måneds lånetid (fra et møte til neste) kan kanskje være en aktuell tid, - så får de ”sirkulert” litt. Følgende bøker har klubben: <b>”Tempo boka II”</b> Bok med mye Tempostoff. Spesielt mopedmodeller. <b>”TRIKKEN og andre gode busser i Drammensområdet”</b> av Nils Zimmermann og jan Helmen Veldig mye buss-stoff fra Drammen. Mye bilder. <b>”Jeg Ruller”</b> av Arne-Tinius Aune Austad Klubben har kjøpt denne boka som er meget innholdsrik med historisk stoff fra bilbransjen i Tromsø og Troms fra 1915 og fremover. Den er veldig interessant for oss som bor i dette området. Sjekk gjerne hjemmesida www.jegruller.no <b>”Fra 5 til 50 tonn totalvekt”</b> Langtransportens barndom fra Møre og Romsdal. Veldig mye stoff og bilder relatert til tyngre kjøretøy. Ønsker du å finne bilder og stoff om spesielt ulike ”vanlige” lastebiler som var mye brukt, passer denne boka godt. <b>”På vei”</b> 80 år med TIRB Jubileumsboka handler om den rullende jubilanten TIRB gjennom mørke og lyse tider. Det er ei bok om samferdselshistorie i hele Nord-Norge gjennom det meste av vårt århundre- og helt fram til det nye tusenåret. ;


« Tilbake