heading

God Jul fra Amcarklubben!

20.12.2006

Hugo Karlstad (formann i ACCN Målselv) har på vegne av klubben kommet med en hyggelig ju...


Hugo Karlstad (formann i ACCN Målselv) har på vegne av klubben kommet med en hyggelig julehilsen til Gammelhorkens medlemmer. Han takker for deltakelse på treffene i sommer. Det er hyggelig for oss som klubb å bli invitert til vårmønstring og ”End of seasonmeet”. Julehilsen fra oss er sendt til amcarklubben. TD. ;


« Tilbake