heading

Hva skjer?

Klubbaktiviteter 

Endelig er det åpnet for vanlig klubbaktivitet, og vi er allerede godt i gang. Høstens aktivitet ser foreløpig slik ut:

Vi arrangere ukentlige kjøreturer til Nafta Tømmerelv. Hver onsdag.

Novembermøte på Finnsnes Feriesenters kafe. Servering av ferske vafler og kaffe + +. Klubben spanderer.

Julebord i desember

Mer informasjon? Gammelhorken Veterankjøretøy klubb har egen FB-side for sine medlemmer.

Nytt fra LMK 03/21

26.04.2021
SCH/KM Leder

Tilbudet til LMK-klubbene styrkes – nytt samarbeid med Norsk Motor Veteran.


 

Det skal lønne seg å være en del av fellesskapet i LMK. Vi teller nå 150 klubber – det høyeste antallet noensinne. Med en medlemsmasse på om lag 50.000 blir fellesskapet LMK en av de største aktørene innenfor vårt virkeområde. Gjennom formalisert samarbeid og tilslutning med andre organisasjoner som AMCAR, FIVA, Frivillighet Norge og Norges Kulturvenforbund styrker vi dette ytterligere. Vi skal være en samfunnsaktør og et talerør for å legge til rette for gode rammebetingelser for alle som eier og ønsker fortsatt bruk av motorhistoriske kjøretøy i Norge. En allmenn aksept for at vår virksomhet er en viktig del av norsk kulturhistorie har vært en lang vei å gå. Derimot synes ting nå å virkelig løsne, og det har funnet sted en rekke hendelser i det offentlige Norge som bekrefter dette. Nytt nasjonalt kjøretøymuseum og tildeling av prosjektstøtte fra Kulturminnefondet, kan særlig trekkes frem.

LMK jobber også for stordriftsfordeler for LMK-klubbene. Det siste året har vi fokusert på å gi igjen til klubbene i form av medlemsfordeler. Gratis StyreWeb med samtlige moduler i 2020 er en del av dette. Hittil bruker om lag 70 LMK-klubber dette systemet, og samtlige klubber rapporterer tilbake til oss om en betydelig enklere foreningsdrift. Noe av LMKs tanker bak at klubbene var samlet inn under èn kommunikasjonsplattform, er mulighetene dette gir til å kontakte klubbene med nyhetsbrev og således få en tettere dialog med klubbene. Men siden langt i fra alle klubbene har tatt dette systemet i drift, trenger vi også en annen kanal mellom LMK og medlemsklubbene for å opplyse og informere om hva som skjer i LMK og veterankjøretøy-Norge. Ny personvernlovgivning GDPR begrenser våre muligheter til å kontakte enkeltmedlemmer.

Derfor har Norsk Motor Veteran og LMK innledet et samarbeid, og LMK vil heretter få faste sider i hvert eneste nummer. Derimot er det slik at ikke alle klubbene i LMK har et abonnement på Norsk Motor Veteran, og derfor har LMK tegnet dette for samtlige av våre klubber. Som et ledd i samarbeidet med Norsk Motor Veteran gis også LMK-klubbene 275,- i provisjon fra Egmont på hvert abonnement de klarer å selge gjennom klubben. Dette gir muligheter for inntekter i klubben samtidig som flere får lese bladet. Siden oppstarten i 1990 har Norsk Motor Veteran utviklet seg til å bli Norges ledende magasin for norsk motorhistorie og samtidig blitt en samfunnsrøst omkring hva som rører seg i bevegelsen – på godt og vondt. Vi vil derfor rette en stor takk til avtroppende redaktør Tor Ivar Volla for hans store innsats for bladet men også for klubber, prosjekter og initiativ for bevaring og opplysning omkring norsk kjøretøyhistorie. Samtidig vil vi ønske ny redaktør Tormod Magelssen til lykke med den nye jobben!

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby, Generalsekretær LMK


« Tilbake
Gammelhorken veterankjøretøyklubb 

2001-2021

20 år

Tøffe jubileums t-skjorter og grillmerker selges. Ta kontakt med leder!

Jubileumsåret fortsetter - jubileumsjulebordet blir arrangert i desember 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Midnattsolløpet 2022

03.11.2021 | KM leder

LøpslogoGod Jul Og Godt Nytt År

24.12.2019 | Formann KM

Til alle våre medlemmer og veterankjøretøy venner!

Les mer »End of Season 14. september

02.09.2019 | KM

ACC-Målselv inviterer til End of Season og Swap meet på Heimlymyra, Finnsnes

Les mer »Høstmarked i Øverbygd

30.08.2019 | KM

Gammelhorken er invitert til å stille ut våre kjøredoninger

Les mer »Kjøretøytreff i Storgata

04.08.2019 | KM

Les mer »Finnsnes i Fest 2019

29.07.2019 | KM

I god tradisjon stiller vi opp under arrangementet "Finnsnes i Fest" med ei kjempeutstilling i sentrum!

Les mer »Horkentreffet 9-11 august

01.07.2019 | KM

Les mer »