heading

Kontakt


Styret i Gammelhorken Veterankjøretøyklubb:

         Leder                                 

Tlf 

     E-post: 
         Nesteleder Tlf 

     E-post: 

         Sekretær  Tlf       E-post: 

         Styremedlem

Tlf       E-post: 
         Kasserer            Tlf       E-post: 
        Varamedlem
Tlf       E-post: 
     


 

 

 Forsikringskontakter i klubben:
   

Tlf      E-post: 

Tlf

     E-post: 

 

Tlf       E-post 

Tlf      E-post: 


 
     
Treff/Arrangements komite:    

   

Tlf        E-post: 

Tlf 

      E-post: 


Tlf 

      E-post: 

 


 

 

Valgkomite:

   

Tlf        E-post: 

Tlf        E-post: 

Tlf       E-post: 

 

Revisorer:

   

Tlf        E-post:

Tlf
      E-post:

Adresse:
Gammelhorken veterankjøretøyklubb

E-post: 

Org.nr: 990 907 730