heading

På våre samlinger, utstillinger og treff er det ønskelig at våre medlemmer merker sine kjøretøy med klubbtilhørighet og masse hyggelig informasjon.

Vi har derfor laget en mal som våre medlemmer kan laste ned og fylle ut:

Presentasjonsplakat.pdf